Ako uzavrieť zákonné poistenie auta online?

 • k výpočtu a porovnaniu cien pre zákonné poistenie budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii alebo z veľkého technického preukazu,
 • k uzatvoreniu zákonného poistenia online budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii vozidla a z preukazu totožnosti.

Ak si nie ste istý, podľa čoho by ste si z ponúk mali vyberať, prečítajte si tieto 4 hlavné zásady, ktoré pri uzatvorení poistenia auta treba dodržať!

1: VÝPOČET:

zadajte základné údaje do kalkulačky pre zákonné poistenie

- v prvom kroku:

 • dátum, od ktorého požadujete účinnosť zákonného poistenia
 • základné údaje o vozidle (objem, hmotnosť, výkon...)
 • dobu Vášho bezškodového priebehu z predchádzajúceho poistenia auta

- v druhom kroku:

 • doplňujúce údaje
 • zodpovedajúce zľavy

2: POROVNANIE:

z ponuky si vyberte poistenie auta, ktoré vám vyhovuje

- porovnané a prehľadne zoradené sú:

 • všetky poisťovne
 • jednotlivé produkty zákonného poistenia vo variantoch základného i vyššieho poistného krytia
 • konečné ceny týchto poistení

3: UZATVORENIE:

vyplňte doplňujúce údaje a odošlite návrh poistenia

 • údaje o poistníkovi (príp. držiteľovi a vlastníkovi vozidla)
 • údaje o poisťovanom vozidle
 • spôsob úhrady poistného

- tu možno k zákonnému poisteniu auta uzavrieť aj doplnkové poistenia (napr. poistenie skiel, batožiny a pod.).

- v tejto časti je priestor aj pre zadanie vašich vlastných poznámok.

4: ZMLUVA:

poistná zmluva vám bude doručená elektronicky na e-mail

- poistné zmluvy, ako aj všetky ostatné dokumenty (zelená karta, poistné podmienky a pod.) sú zasielané spolu elektronicky na zadaný e-mail klienta

5: POTVRDENIE SÚHLASU:

poistné uhraďte a vytlačte si zelenú kartu

- pri online zmluve pre zákonné poistenie auta je potrebné vytlačenie zelenej karty a záznamu o nehode, ktoré musia byť vo vozidle pre prípad kontroly alebo poistnej udalosti
- poistné (podľa dohodnutých podmienok) je potrebné uhradiť najneskôr do začiatku platnosti zákonného poistenia, a to formou zvolenou pri zadávaní objednávky:

 • online – kreditnou kartou alebo internetbankingom
 • v banke – príkazom na úhradu
 • na pošte – poštovou poukážkou
2011 - 2024 © poistenie-motorovych-vozidiel.sk