Vyskladajte si PZP na mieru pomocou pripoistení

Zo zákona má každý vodič povinnosť chrániť svoju zodpovednosť pri prevádzke motorového vozidla. Z toho dôvodu sa nevyhne tomu, aby musel mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Dobrou správou pre všetkých motoristov je to, že PZP nemusí kryť iba zodpovednosť, ale môže vodičovi pomôcť pri rôznych nepríjemných udalostiach.

Vďaka pripoisteniam sa vyhnete neželaným výdavkom

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete uzavrieť aj rôzne doplnkové poistenia, ktoré sú dobrovoľné. To znamená, že si ich môžete nakombinovať podľa toho, čo sa vám hodí. Poisťovne tiež majú v ponuke rôzne poistné balíky, s nadefinovanou kombináciou pripoistení za výhodnú cenu. Ponuka na trhu je naozaj široká a určite si vyberie každý vodič.

V niektorých prípadoch môžu pripoistenia nahradiť aj havarijné poistenie. Najmä vtedy, ak vlastníte staršie vozidlo, ktoré sa už havarijne poistiť neoplatí. Vďaka doplnkovým poisteniam môže PZP chrániť každé auto. Staršie aj novšie, vozidlo strednej triedy aj luxusné vozidlo. Stavte na rozšírenú poistnú ochranu a vyskladajte si vaše PZP na mieru!

Z ponuky pripoistení si vyberie každý

Na výber máte viacero typov pripoistení:

Pripoistenie výtlku

Toto doplnkové poistenie chráni pneumatiky, disky a v niektorých poisťovniach aj puklice pre prípad poškodenia, ku ktorému došlo následkom zlého stavu vozovky. Každá poisťovňa má v poistných podmienkach presne zadefinovaný zlý stav vozovky. Poistné plnenie z tohto pripoistenia kryje iba tie škody, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Pripoistenie stretu so zverou

Na základe tohto pripoistenia má klient nárok na poistné plnenie v prípade, že sa jeho vozidlo poškodilo pri strete s divou zverou. V takýchto situáciách je veľmi dôležité vyhotoviť aj riadny fotografický, prípadne kamerový záznam z miesta nehody a privolať políciu. V opačnom prípade môže poisťovňa odmietnuť vyplatiť poistné plnenie.

Pripoistenie prírodného živlu

Kryje poškodenie alebo zničenie vozidla pri živelnej udalosti, ako je napríklad požiar, výbuch, zosuv pôdy, ťarcha snehu, víchrica, krupobitie ale zemetrasenie. Každá poisťovňa má individuálne stanovené výluky z tohto pripoistenia a tiež aj poistné limity. Viac si môžete prečítať na tejto stránke.

Rozšírená asistencia

V porovnaní so štandardnými asistenčnými službami poskytuje ich rozšírený variant oveľa rozsiahlejší rámec pomoci. Rozšírené asistenčné služby vedia poskytnúť technickú, právnu a administratívnu pomoc. Odporúčajú sa najmä pre vodičov z povolania tiež tým, ktorí často absolvujú dlhé trasy.

Pripoistenie čelného skla

Toto pripoistenie chráni čelné sklo v prípade rozbitia alebo poškodenia náhodnou udalosťou a tiež ho chráni aj v prípade ukradnutia. V niektorých poisteniach sa doplnkové poistenie vzťahuje na všetky sklá na aute, strešné okno však môže byť vo výnimkách.

Pripoistenie úrazu vodiča alebo posádky

Poistná ochrana v rámci tohto pripoistenia sa vzťahuje na prípad smrti alebo trvalej telesnej ujmy, ktorú utrpela prepravovaná posádka. V niektorých poisteniach sa krytie vzťahuje iba na vodiča, v iných aj na ostatné osoby v aute. Vo vybraných poisteniach je toto pripoistenie súčasťou základného PZP bezplatne.

2011 - 2024 © poistenie-motorovych-vozidiel.sk