Poistenie & Aktuality

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke bude platný už od mája. Aké zmeny prinesie?

(20.4.2018)

Prezident Andrej Kiska podpísal návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Aktuálny zákon o prevádzke vozidiel je z roku 2004 a do teraz bol novelizovaný celkom 19-krát. Ministerstvo dopravy sa preto rozhodlo vypracovať nový zákon, ktorý ucelene a systematicky upravuje pravidlá prevádzky vozidiel v súlade so smernicami a najnovšími nariadeniami Európskej únie.

Nová, komplexne prepracovaná právna úprava reguluje najmä kontrolné procesy, a to proces technickej a emisnej kontroly a tiež proces kontroly originality. Taktiež upravuje cestnú technickú kontrolu a schvaľovanie a prevádzku vozidiel v cestnej premávke. Zákon upravuje aj systém kontroly upevňovania nákladu a podmienky na posudzovanie technického stavu vozidla. Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie povoľuje nová právna regulácia aj registráciu vozidiel s pravostranným riadením. Nový zákon tiež definuje aj minimálne požiadavky na systém technických a cestných kontrol. Táto úprava má viesť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a zníženiu emisií.

Novinka z EÚ: autá s volantom napravo môžu jazdiť aj v SR

(12.2.2015)

Vozidlá dovezené zo zahraničia, ktorých volanty sú na pravej strane, nemali do nedávna miesto na našich komunikáciách. Dôvodom bolo údajné ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky, kvôli čomu nebolo možné takéto autá u nás registrovať. Od marca minulého roka by už tieto obmedzenia platiť nemali. Rozhodol o tom Európsky súdny dvor.

Podľa neho by žiadna z členských krajín Európskej únie nemala obmedzovať svojich občanov v tom, aké vozidlo používajú. Podľa nich sú požiadavky na nákladné a zložité prerábanie takýchto vozidiel neopodstatnené, nakoľko sa argumenty ohľadom nebezpečnosti ich prevádzky nepotvrdili. Európska komisia naopak zastáva názor, že účelné prerábanie vozidiel na ľavostranne riadené predstavuje oveľa väčšie riziko ako ich samotné používanie. Podľa nového nariadenia by tak majiteľom takýchto vozidiel malo byť umožnené vozidlo riadne zaregistrovať a riadne užívať, a to bez ohľadu na fungujúcu cestnú premávku v danej krajine. Rozhodnutie platí pre všetky členské krajiny Európskej únie bez výnimky.

PZP aj pre podomácky vyrobené hospodárske stroje

(8.8.2014)

Od septembra minulého roka môžu aj domácky vyrobené vozidlá určené pre poľnohospodárske či lesné práce jazdiť po cestných komunikáciách I., II. či III. triedy. Potrebujú však na to špeciálne evidenčné číslo a platné PZP.

Špeciálne EČV typu C prideľuje príslušný dopravný inšpektorát na základe podanej žiadosti. Spolu s ňou je potrebné uhradiť aj jednorazový poplatok vo výške 33 eur. Povolenie sa prideľuje na dobu troch rokov s možnosťou jeho ďalšieho predĺženia. Rovnako je možné k tomuto povoleniu získať aj špeciálnu výnimku, ktorá umožňuje riadiť takéto vozidlo aj za zníženej viditeľnosti. Okrem špeciálneho C-éčkového čísla musí byť vozidlo aj zákonne poistené pre prípad, že by ním bola spôsobená škoda. Na rozdiel od bežných osobných vozidiel však ceny PZP v tomto prípade netreba porovnávať, pretože cena PZP bola pre vozidlá typu C určená pevne na 25 eur. PZP pre tento druh vozidla je teda možné uzavrieť v ktorejkoľvek poisťovni.

Proti pokutám sa možno chrániť aj inak ako ohľaduplnou jazdou!

(24.9.2013)

S ideou prišlo jedno české združenie, ktoré u našich susedov už dva roky poskytuje tzv. poistenie proti pokutám. Ide v podstate o to, že za ročný poplatok vo výške takmer 3000 ČK ste ako vodič chránený voči pokutám za:

- bránenie v predchádzaní napr. zvyšovaním rýchlosti jazdy
- nepoužitie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky
- nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy
- nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám
- státie na cestnej zeleni a inej verejnej zeleni
- obmedzenie protiidúcich vodičov pri obchádzaní prekážky v cestnej premávke
- otáčanie alebo cúvanie na miestach, kde je to zakázané
- obmedzenie alebo ohrozenie vodičov pri zaraďovaní sa po predídení
- prekročenie rýchlosti jazdy mimo obce od 25 do 29 km/hodinu a v obci od 15 do 19 km/hodinu
- vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní a ohrozenie vodičov jazdiacich za vozidlom

Ak teda dostanete od policajta pokutu, stačí ak ju odmietnete zaplatiť a požiadate o správne konanie. O zvyšok sa už postará spomínaná organizácia, ktorá za vás v tomto konaní ďalej jedná.

Či sa táto služba bude môcť poskytovať aj na Slovensku je však stále otázne. Spoločnosť, ktorá túto službu poskytuje totiž rieši problém s našou legislatívou, na základe ktorej môže policajt vziať vodičovi za spáchanie priestupku vodičský preukaz.

Subjektívna verzus objektívna zodpovednosť?

(21.11.2012)

Od začiatku júla 2012 začala platiť na našich cestách novela zákona o cestnej premávke a v rámci nej tzv. objektívna zodpovednosť? O čo presne ide? Povieme vám...

Princíp objektívnej zodpovednosti je postavený na myšlienke zodpovednosti vlastníka (resp. držiteľa) vozidla pri vybraných dopravných priestupkoch, a to v prípade, že bude vodič neznámy. V praxi to znamená, že za prekročenie povolenej rýchlosti či nesprávne parkovanie budete zodpovedný vy – teda majiteľ vozidla. V prípade, že pokutu za vodiča odmietnete zaplatiť, budete musieť najskôr prezradiť jeho meno a dokázať jeho vinu.

Polícia si od nového pravidla sľubuje pokles následkov dopravných nehôd o 30 až 40 percent. Ako sa toto pravidlo osvedčí v realite však ukáže až čas...

2011 - 2019 © poistenie-motorovych-vozidiel.sk